Tebrik (Doktora)

mbs1mbs1Fakültemiz, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 

Araştırma Görevlisi Yağmur Nil DEMİREL  Doktora Programını tamamlayarak, 

Bilim Doktoru ünvanı almaya hak kazanmıştır.

Öğretim elemanımızı kutlar, başarılarının devamlarını dileriz.