Yaz Okulu Hakkında

Üniversitemiz Senatosunun 02.12.2016 Tarih ve 2016/47-b sayılı kararı gereği, Üniversitemiz eğitim birimlerinde bütünleme sınavları yapıldığından, öğrencilerimiz 2016-2017 eğitim öğretim yılı yaz döneminde diğer yüksek öğretim kurumlarından ders alamayacaklardır. Konuya ilişkin Senato Kararı aşağıdadır.

2016/47

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Komisyonundan gelen öneriler doğrultusunda;

b. Üniversitemiz bünyesindeki eğitim birimlerimizde bütünleme sınavı yapıldığından, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren üniversitemiz öğrencilerinin Yaz döneminde başka üniversiteden ders almamalarına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir