Tekrar Edilen Derslere Devam Durumu Hakkında

Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin devamsızlıklar ve tekrar edilen dersler ile ilgili değişen maddesine istinaden, Veteriner Fakültesi, Fakülte Kurulu’nun 06.07.2017 tarih ve 2017/03 sayılı kararı gereği “Fakültemiz 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren teorik, uygulama ve teorik/uygulama olan derslerden devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak başarılı olamayan öğrenciler dersleri tekrar ederken devam şartı aranmaz” olarak kabul edilmiştir.