2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Veteriner Fakültesi 1. Sınıf Tanıtım Toplantısı

Veteriner Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerimize yönelik olarak 29.11.2017 tarihinde Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erkan KARADAŞ’ın katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Öğrenci işlerinden sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Esma KOZAN, Eğitim Öğretim Baş Kordinatörü Prof. Dr. Gülcan AVCI, Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Recep KARA, Sınıf Danışmanları Araş.Gör. Dr. M. Kürşad BİRDANE ve Araş.Gör. Dr. D. Fatih BAŞER katıldı.

Fakülte Dekanı öğrencilere hitaben yapığı konuşmasına; Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni tercih ettiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum diyerek başladı.

Fakültemiz hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra;

“Fakültemizde; yaşam boyu öğrenim bilincini özümsemiş, en güncel bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, mesleki etik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, araştıran, sorgulayan, koruyucu hekimlik formasyonu kazanmış, bilgi ve deneyimlerini hiçbir koşul gözetmeksizin insanlığın hizmetine sunan, hayvan hakları ve refahını ön planda tutan, çevre bilinci gelişmiş, ülke ve toplum menfaatlerini koruyan ve yücelten, ülkenin ve toplumun menfaatlerini kendi kişisel menfaatlerinin üstünde tutan, çevresinde mesleki bilgi ve becerilerinin yanında yüksek insani vasıflarıyla örnek gösterilebilecek Veteriner Hekimler yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

“Hayvanları ve bitkileri sevmeyen insanları da sevemez.  Hiç konuşamayan, hastalığını ve derdini anlatamayan hasta bir hayvanın derdine derman olabilmek ne kadar yüce insani bir duygu. Hepiniz, bu güzel duyguları yaşamak için bu fakülteyi tercih ettiniz. Sizleri tekrar kutluyorum.”

“Hastalandığımızda hastaneye gideriz, doktorumuz ile konuşarak derdimizi ona anlatırız. Hayvanlar öylemi ya? Öyle değil tabii ki. Bizim hastalarımız, yani hayvanlar, derdini nasıl anlatırlar? Melerler, böğürürler, ayakları ile yerleri kazırlar,  toprağı eşelerler, havlarlar, sancılanırlar, ama bir türlü konuşamazlar. Konuşamayan, derdini anlatamayan bir koyunun, keçinin, ineğin, mandanın, atın, kedinin ya da köpeğin derdine çare olabilmek ne yüce bir duygu ve mutluluk.

Beş yılın sonunda çok saygın bir mesleğin onurlu elemanları olacaksınız. Yıllar çok çabuk gelip-geçiyor. Önünüzdeki 5 yılı çok iyi değerlendirin. Boşa zaman geçirmeyin. Hedeflerinizi şimdiden belirleyin. “

“Daha şimdiden bunların stratejik planlarını tasarlayın.” Dedi. Ve en içten sevgi ve saygılarını sunması ile toplantı sona erdi. Son olarak öğrencilerimize söz verildi ve fakülte hakkındaki talep ve önerileri alındı.