Veteriner Fakültesi Kariyer Günleri: 2017/2018 – VII

Fakültemiz öğrencilerine yönelik olarak kariyer günleri kapsamında sayın Doç. Dr. Musa KORKMAZ 15.03.2018 tarihinde konferans salonunda  “Sığırlarda abomasum deplasmanları ve güncel cerrahi sağaltım teknikleri” konulu sunumunu gerçekleştirdi.