Laboratuvar  Hayvanları Anabilim Dalı

TANITIM

Laboratuvar HayvanlarıAnabilim Dalı 2015 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalının kurucusu ve ilk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil SELÇUK-BİRİCİK’tir.

Anabilim Dalı Veteriner Hekimliği öğrencilerinin mesleki gelişimlerine İntörn Olgunlaştırma Eğitim Programı kapsamında haftalık 5 saat uygulama dersi ile katkı sağlamaktadır. Lisansüstü eğitim Anabilim Dalımızca öncelikler arasına alınmıştır. Ancak, yeni bir disiplin olan Anabilim Dalına yönelik yetişmiş Öğretim Üyesi bulunmadığından lisansüstü eğitimlerin açılması ve yürütülmesinde multidisipliner bir model benimsenecektir. Öncelik verilen Tezsiz ve Tezli Yüksek Lisans programlarında sona gelinmiş olup buna yönelik hazırlıklar tamamlanmak üzeredir. Bu programların 2016 yılı içerisinde açılması hedeflenmektedir. Bu programların seçmeli ders havuzları her disipline yönelik çok sayıda ders ile zenginleştirilmiş ve dolayısıyla yetişecek bireylerin yüksek donanımlı olmasına zemin hazırlanmıştır. Ülkemizin tüm alanlarda olduğu gibi eğitimde de yükselen ve tercih edilen durumu göz önünde tutularak başta lisansüstü programlar olmak üzere yabancı uyruklu öğrencilerin programlara kabulü stratejik hedeflerin başına yerleştirilmiş ve programlar buna imkân verecek şekilde oluşturulmuştur.

Anabilim Dalının kendine ait laboratuvarı bulunmamakla birlikte, işleyişi bakımından Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi bu bakımdan Anabilim Dalı lisans/lisansüstü programlarında öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır/yapacaktır.

DERS KAYNAKLARI

 

AKADEMİK PERSONEL

Prof.Dr.Halil Selçuk BİRİCİK (Anabilim Dalı Başkanı)