Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği

TANITIM

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesine bağlı olarak Konya karayolu 11. Km de yaklaşık, 1.800 da faaliyet göstermektedir.  Birimimizde Modern Mandacılık Tesislerinde Manda yetiştiriciğiği başta olmak üzere Koyun, İnek yetiştiriciği yapılmaktadır. 

Çiftliğimiz Kayos Uluslar arası Sertifikasyon Kuruluşu ve Türkak tarafından denetlenmekte olup; Ekim 2014 tarihinden itibaren tüm ürünler organik olarak üretilip satılmaktadır. 

 

AMACI

*Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Üniversitenin konu ile ilgili diğer fakülteve yüksekokullarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek, planlamak,hayvancılığı yaymak, ıslah ve teşvik amaçlı üretim faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek,çiftliğe ayrılan alanlar ve tesislerde hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda mevcut doğal kaynakları, sermaye ve işgücünü en rasyonel biçimde ekonomi ve işletmecilik kurallarına uygun olarak kullanmak suretiyle her türlü hayvansal ve tarımsal üretimi yapmak, elde edilen ürünleri değerlendirmek ,

* Lisans ve lisansüstü eğitim, öğretim programlarında öngörülen araştırma, pratik çalışma, uygulama ve stajlar içinyer, materyal ve hizmet sağlamak,

Çiftlik Komisyonunca önerilen, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan araştırma projelerine; olanaklar ölçüsünde yer ve materyal sağlayarak projeleri desteklemek, bu yolla teknoloji üretimine yönelik araştırma yapılmasına olanak sağlamak,

* Ülke ve bölge üreticilerine önderlik etmek, eğitim programları tertip ederek bunları yaymaktır.

 

İŞLEYİŞ YAPISI: Çiftlik Müdürü ve Çiftlik Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda, Fakülte Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar çerçevesinde çalışır.

 

YÖNETİM

Çiftlik Müdürü: Doç. Dr. Musa KORKMAZ

 

Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Komisyonu

Doç. Dr. Zeki GÜRLER (Başkan)

   Prof.Dr. Hacı Ahmet ÇELİK

   Doç.Dr. Oktay YILMAZ

   Yrd.Doç.Dr. Serdar KOÇAK

   Yrd.Doç.Dr. Recep KARA

   Yrd.Doç.Dr. Cangir UYARLAR

 

Çiftlik Personeli

 1. Dr. Vet.Hek. Ebubekir YAZICI
 2. Vet. Hek. Ümit ÖZÇINAR
 3. Vet. Hek. Mehmet Naci SALİM
 4. Memur Kurban YAĞAN
 5. Memur Süleyman ORTAÇ
 6. Memur Ali Osman KIRAN
 7. Özgür ÇÖYGÜN
 8. Selim DOĞAN
 9. Mustafa DOĞAN
 10. Halil DADAK
 11. Şener AKMERMER
 12. Hasan ÇETİNKAYA
 13. Abdülkadir ŞAKKANCI
 14. Adem ŞAKKANCI
 15. Hüseyin KOÇ

 

Yönerge: Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yönergesi

Gerekli Formlar*

1) Çalışma Başvuru Formu

2) Sözleşme

*Yukarıdaki formların doldurularak, varsa proje/tez öneri formları ile birlikte çiftlik müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

ÇİFTLİKTEN GÖRÜNTÜLER

3k     2k

1k      3mart1401

DSC_0206       DSC_0223