Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 

DERS KAYNAKLARI

 

AKADEMİK PERSONEL

Doç.Dr. Zeki GÜRLER (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr. Şebnem PAMUK 

Yrd.Doç.Dr. Recep KARA

Yrd. Doç. Dr. Ulaş ACARÖZ

Arş.Gör. Dr. Yağmur Nil DEMİREL