İç Hastalıkları Anabilim Dalı

TANITIM

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında Bir Prof. Dr., dört Doçent, bir Yardımcı Doçent, bir Dr. Araştırma Görevlisi ve bir uzman görev yapmaktadır. Kliniklerimizde çiftlik hayvanları, at, kedi, köpek ve egzotik hayvanların muayene ve tedavileri yapılmaktadır.

İç hastalıkları kliniklerinde serum biyokimya, tam kan sayımı, idrar analizi, kan gazı analizi, ultrasonografi, ekokardiyografi, endoskopi uygulamaları rutin olarak yapılmaktadır. Anabilim Dalımız lisans ve lisansüstü eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Şu anda anabilim dalımızda 17 yüksek lisans ve iki doktora öğrencisi eğitim görmektedir. Bu güne kadar ise iç hastalıkları anabilim dalından 5 doktora 16 yüksek lisans öğrencisi mezun olmuştur.

AKADEMİK PERSONEL

Prof. Dr. Turan CİVELEK (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Abuzer ACAR  

Doç.Dr. Fatih Mehmet BİRDANE (AKÜ Veteriner Sağlık Araş. Uyg. Merkezi Müdürü)

Doç.Dr. Bülent ELİTOK

Doç.Dr. Cenker Çağrı CINGI

Doç. Dr. Mustafa KABU 

Arş.Grv.Dr. Durmuş Fatih BAŞER

Öğr. Gör. Cihat TUNÇ