İç Hastalıkları Anabilim Dalı

TANITIM

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında beş Doçent bir Yardımcı Doçent ve bir Dr. Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Kliniklerimizde çiftlik hayvanları, at, kedi, köpek ve egzotik hayvanların muayene ve tedavileri yapılmaktadır.

İç hastalıkları kliniklerinde serum biyokimya, tam kan sayımı, idrar analizi, kan gazı analizi, ultrasonografi, ekokardiyografi, endoskopi uygulamaları rutin olarak yapılmaktadır. Anabilim Dalımız lisans ve lisansüstü eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Şu anda anabilim dalımızda 17 yüksek lisans ve iki doktora öğrencisi eğitim görmektedir. Bu güne kadar ise iç hastalıkları anabilim dalından 5 doktora 16 yüksek lisans öğrencisi mezun olmuştur.

 

AKADEMİK PERSONEL

Doç.Dr. Abuzer ACAR (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Fatih Mehmet BİRDANE (AKÜ Veteriner Sağlık Araş. Uyg. Merkezi Müdürü) 

Doç.Dr. Turan CİVELEK

Doç.Dr. Bülent ELİTOK

Doç.Dr. Cenker Çağrı CINGI

Yrd.Doç.Dr. Mustafa KABU 

Arş.Grv.Dr. Durmuş Fatih BAŞER