Kurul ve Komisyonlar

Eğitim- Öğretim Koordinasyon Komisyonu

Prof.Dr.Erkan KARADAŞ (Başkan)

   Prof.Dr.Esma KOZAN (Başkan Yardımcısı)

     Prof.Dr.Gülcan AVCI (Baş Koordinatör)

      Doç.Dr.Recep KARA (Baş Koordinatör Yardımcısı)

Doç.Dr.Erhan ÖZENÇ (1. Sınıf Koordinatörü)

   Araş.Grv.Dr.M.Kürşat BİRDANE (1. Sınıf, A Şubesi – Koordinatör Yrd.)

   Araş.Grv.Dr.Durmuş Fatih BAŞER (1. Sınıf, B Şubesi – Koordinatör Yrd.)

Doç.Dr.A.Fatih FİDAN (2. Sınıf Koordinatörü:)

   Araş.Grv.Barış DENK (2. Sınıf, A Şubesi – Koordinatör Yrd.)

   Araş.Grv.Dr. Damlan ARSLAN ACARÖZ (2. Sınıf, B Şubesi – Koordinatör Yrd.)

Dr.Öğr.Üyesi Ulaş ACARÖZ (3. Sınıf Koordinatörü)

   Araş.Grv.Mehmet AKALAN (3. Sınıf, A Şubesi – Koordinatör Yrd.)

   Araş.Grv.Ahmet GÖKSU (3. Sınıf, B Şubesi – Koordinatör Yrd.)

Doç.Dr.Aziz BÜLBÜL (4. Sınıf Koordinatörü)

   Araş.Grv.Dr.Elmas ULUTAŞ (4. Sınıf, A Şubesi – Koordinatör Yrd.)

   Araş.Grv.Mahmut Sinan EREZ (4. Sınıf, B Şubesi – Koordinatör Yrd.)

Doç.Dr.Musa KORKMAZ (5. Sınıf Koordinatörü)

   Araş.Grv.Dr. Eyüp Eren GÜLTEPE (5. Sınıf, A Şubesi – Koordinatör Yrd.)

   Araş.Grv.Dr.Yağmur Nil DEMİREL (5. Sınıf, B Şubesi – Koordinatör Yrd.)

    

İntörn Eğitimi Koordinatörleri:

Prof. Dr. Esma KOZAN (Genel Koordinatör) 

   Prof.Dr.Gülcan AVCI (Laboratuvar Uygulamaları Grubu)

   Doç.Dr.Musa KORKMAZ (Klinik Bilimler Grubu)

   Doç.Dr.Recep KARA (Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Grubu)

   Dr.Öğr.Üyesi Serdar KOÇAK (Zootekni-Hayvan Beslenme Grubu)

 

Öğrenci Staj Komisyonu

Prof. Dr. Esma KOZAN (Başkan)

   Prof.Dr. Aysun ÇEVİK DEMİRKAN

   Doç.Dr. Fatih Mehmet BİRDANE

   Doç.Dr. Zeki GÜRLER 

   Doç. Dr. Sinan İNCE

  Dr.Öğr.Üyesi Cangir UYARLAR

 

Mezuniyet Komisyonu

Prof.Dr. Yavuz Osman BİRDANE (Başkan)

   Prof.Dr. Gülcan AVCI

   Doç.Dr. Murat Sırrı AKOSMAN

   Dr.Öğr.Üyesi Ulaş ACARÖZ

  Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk LENGER

 

Avrupa VeterinerEğitimi Kurumları Birliği (EAEVE) Komisyonu

 Dr.Öğr.Üyesi Ulaş ACARÖZ (Başkan)

   Prof. Dr. Zülfükar Kadir SARITAŞ (Üye)

   Prof. Dr. Esma KÜPELİ KOZAN (Üye)

   Prof.Dr. Korhan ALTUNBAŞ

    Doç. Dr. Fatih Mehmet BİRDANE (Üye)

    Doç. Dr. Musa KORKMAZ (Üye)

   Araş.Gör. Dr. Dr. Yağmur NilDEMİREL (Üye)

   Araş.Gör. Dr. Eyüp Eren GÜLTEPE (Üye)

   Araş.Gör.Dr. İlkay DOĞAN (Üye)

 

Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Komisyonu

Doç. Dr. Zeki GÜRLER (Başkan)

   Prof.Dr. Hacı Ahmet ÇELİK

   Doç.Dr. Musa KORKMAZ

  Dr.Öğr.Üyesi Serdar KOÇAK

  Dr.Öğr.Üyesi Cangir UYARLAR

 

Birim Kalite Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Esma KOZAN (Başkan)

   Prof.Dr. İsmail BAYRAM

   Prof.Dr. Hatice ÇİÇEK 

   Prof. Dr. Artay YAĞCI

   Prof.Dr. Z. Kadir SARITAŞ 

   Doç.Dr. Zeki GÜRLER

   Doç.Dr. İbrahim KILIÇ

 

Fakülte Danışma Kurulu

Prof.Dr. Erkan KARADAŞ Dekan Başkan
Prof.Dr.Esma KOZAN Dekan Yardımcısı Üye
Doç.Dr. Zeki GÜRLER  Dekan Yardımcısı  Üye
Prof. Dr. Hatice ÇİÇEK Klinik Öncesi Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Üye
Prof. Dr. İsmail BAYRAM Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı Üye
Prof. Dr. Zülfükar Kadir SARITAŞ  Klinik Bilimleri Bölümü Başkanı Üye
Prof.Dr. Artay YAĞCI Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Başkanı Üye
Atilla KARA Fakülte Öğrenci Temsilcisi Üye
Doç.Dr. Fatih Mehmet BİRDANE Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Dış Paydaş Üye
Mehmet MÜHSÜRLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başk. Dış Paydaş Üye
Hacı Sait EVRENKAYA Evrenkaya Gıda ve Tavukçuluk Üretim Paz .ve San. Ltd. Şti. Dış Paydaş Üye
Sıtkı BALLIPINAR Tınaztepe Şirketler Grubu Başkanı Dış Paydaş Üye
Ahmet KARAKOL Ballıpınar Petrol ve Gıda İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. Dış Paydaş Üye

         

Mevlana Değişim Programı Rehberi Temsilcisi             :   Araş. Gör. Dr. Eyüp Eren GÜLTEPE

Farabi Temsilcisi                                                              :    Dr.Öğr.Üyesi Deniz YENİ

Erasmus Plus Değişim Programı Rehberi Temsilcisi  :   Araş.Gör. Mahmut Sinan EREZ

Öğretim Elemanı Temsilcisi                                           :  Araş.Gör.Dr. İlkay DOĞAN

 

************************************************************************************************************