Kurul ve Komisyonlar

Eğitim- Öğretim Koordinasyon Komisyonu

Prof.Dr.Abdullah ERYAVUZ (Başkan)

Prof.Dr.Esma KOZAN (Başkan Yardımcısı)

Doç.Dr.Gülcan AVCI (Baş Koordinatör)

Yrd.Doç.Dr.Recep KARA (Baş Koordinatör Yardımcısı)

 

Doç.Dr.A.Fatih FİDAN (1. Sınıf Koordinatörü:)

Araş.Grv.Barış DENK (1. Sınıf, A Şubesi – Koordinatör Yrd.)

Araş.Grv.Dr. Damlan ARSLAN ACARÖZ (1. Sınıf, B Şubesi – Koordinatör Yrd.)

 

Yrd.Doç.Dr.Ulaş ACARÖZ (2. Sınıf Koordinatörü)

Araş.Grv.Mehmet AKALAN (2. Sınıf, A Şubesi – Koordinatör Yrd.)

Araş.Grv.Ahmet GÖKSU (2. Sınıf, B Şubesi – Koordinatör Yrd.)

 

Doç.Dr.Aziz BÜLBÜL (3. Sınıf Koordinatörü)

Araş.Grv.Dr.Elmas ULUTAŞ(3. Sınıf, A Şubesi – Koordinatör Yrd.)

Araş.Grv.Mahmut Sinan EREZ(3. Sınıf, B Şubesi – Koordinatör Yrd.)

 

Doç.Dr.Musa KORKMAZ (4. Sınıf Koordinatörü)

Araş.Grv.Dr. Eyüp Eren GÜLTEPE (4. Sınıf, A Şubesi – Koordinatör Yrd.)

Araş.Grv.Dr.Yağmur Nil DEMİREL (4. Sınıf, B Şubesi – Koordinatör Yrd.)

 

Doç.Dr.Erhan ÖZENÇ (5. Sınıf Koordinatörü)

Araş.Grv.Dr.M.Kürşat BİRDANE (5. Sınıf, A Şubesi – Koordinatör Yrd.)

Araş.Grv.Dr.Durmuş Fatih BAŞER (5. Sınıf, B Şubesi – Koordinatör Yrd.)

     

İntörn Eğitimi Koordinatörleri:

Genel koordinatör: Prof. Dr. Zülfükar Kadir SARITAŞ;

Çiftlik Hayvan Hekimliği ve Yetiştiriciliği Grup Koordinatörü; Yrd. Doç. Dr. Serdar KOÇAK

Pet Hayvan Hekimliği ve Yetiştiriciliği Grup Koordinatörü; Doç. Dr. Oktay YILMAZ

Kanatlı Hayvan Hekimliği ve Yetiştiriciliği Grup Koordinatörü; Doç. Dr. İ. Sadi ÇETİNGÜL

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Grup Koordinatörü; Yrd. Doç. Dr. Recep KARA


Öğrenci Staj Komisyonu

Prof. Dr. Esma KOZAN 

Prof. Dr. Zülfükar Kadir SARITAŞ

Doç. Dr. Aysun ÇEVİK DEMİRKAN

Doç.Dr. Hesna Hesna KANDIR

Doç.Dr. Zeki GÜRLER 

Doç. Dr. Sinan İNCE

 

Mezuniyet Komisyonu

Prof. Dr. Erkan KARADAŞ

Prof. Dr. Yavuz O. BİRDANE

Doç. Dr. Murat Sırrı AKOSMAN

Yrd. Doç. Dr. Ulaş ACARÖZ

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk LENGER

 

Birim Kalite Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Esma KOZAN (Başkan)

Prof.Dr. İsmail BAYRAM

Prof.Dr. Hatice ÇİÇEK 

Prof. Dr. Artay YAĞCI

Prof.Dr. Z. Kadir SARITAŞ 

Doç.Dr. Zeki GÜRLER

 

Avrupa VeterinerEğitimi Kurumları Birliği (EAEVE) Komisyonu

Doç.Dr. Oktay YILMAZ (Başkan)

Prof. Dr. Zülfükar Kadir SARITAŞ (Üye)

Prof. Dr. Esma KÜPELİ KOZAN (Üye)

Doç. Dr. Fatih Mehmet BİRDANE (Üye)

Doç.Dr. Korhan ALTUNBAŞ (Üye)

Doç. Dr. Musa KORKMAZ (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Ulaş ACARÖZ (Üye)

Araş.Gör. Dr. Dr. Yağmur NilDEMİREL (Üye)

Araş.Gör. Dr. Eyüp Eren GÜLTEPE (Üye)

 

Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Komisyonu

Doç. Dr. Zeki GÜRLER (Başkan)

Doç.Dr. Hasan ÇİÇEK

Doç.Dr. Oktay YILMAZ

Yrd.Doç.Dr. Cangir UYARLAR

Yrd.Doç.Dr. Recep KARA

 

Mevlana Değişim Programı Rehberi           :   Doç.Dr. C.Çağrı CINGI

Farabi Temsilcisi                                          :   Yrd.Doç.Dr.Deniz YENİ

Erasmus Plus Değişim Programı Rehberi   :   Araş.Gör. Mahmut Sinan EREZ

Öğretim Elemanı Temsilcisi                          :  Araş.Gör.Dr. İlkay DOĞAN

 

************************************************************************************************************