Kurul ve Komisyonlar

Eğitim- Öğretim Koordinasyon Komisyonu

Prof.Dr.Erkan KARADAŞ (Başkan)

   Prof.Dr.Esma KOZAN (Başkan Yardımcısı)

     Doç.Dr.Gülcan AVCI (Baş Koordinatör) bu

      Yrd.Doç.Dr.Recep KARA (Baş Koordinatör Yardımcısı)

Doç.Dr.Erhan ÖZENÇ (1. Sınıf Koordinatörü)

   Araş.Grv.Dr.M.Kürşat BİRDANE (1. Sınıf, A Şubesi – Koordinatör Yrd.)

   Araş.Grv.Dr.Durmuş Fatih BAŞER (1. Sınıf, B Şubesi – Koordinatör Yrd.)

Doç.Dr.A.Fatih FİDAN (2. Sınıf Koordinatörü:)

   Araş.Grv.Barış DENK (2. Sınıf, A Şubesi – Koordinatör Yrd.)

   Araş.Grv.Dr. Damlan ARSLAN ACARÖZ (2. Sınıf, B Şubesi – Koordinatör Yrd.)

Yrd.Doç.Dr.Ulaş ACARÖZ (3. Sınıf Koordinatörü)

   Araş.Grv.Mehmet AKALAN (3. Sınıf, A Şubesi – Koordinatör Yrd.)

   Araş.Grv.Ahmet GÖKSU (3. Sınıf, B Şubesi – Koordinatör Yrd.)

Doç.Dr.Aziz BÜLBÜL (4. Sınıf Koordinatörü)

   Araş.Grv.Dr.Elmas ULUTAŞ (4. Sınıf, A Şubesi – Koordinatör Yrd.)

   Araş.Grv.Mahmut Sinan EREZ (4. Sınıf, B Şubesi – Koordinatör Yrd.)

Doç.Dr.Musa KORKMAZ (5. Sınıf Koordinatörü)

   Araş.Grv.Dr. Eyüp Eren GÜLTEPE (5. Sınıf, A Şubesi – Koordinatör Yrd.)

   Araş.Grv.Dr.Yağmur Nil DEMİREL (5. Sınıf, B Şubesi – Koordinatör Yrd.)

    

İntörn Eğitimi Koordinatörleri:

Prof. Dr. Esma KOZAN (Genel Koordinatör) 

   Prof.Dr.Gülcan AVCI (Laboratuvar Uygulamaları Grubu)

   Doç.Dr.Musa KORKMAZ (Klinik Bilimler Grubu)

   Yrd.Doç.Dr.Serdar KOÇAK (Zootekni-Hayvan Beslenme Grubu)

   Yrd.Doç.Dr.Recep KARA (Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Grubu)

 

Öğrenci Staj Komisyonu

Prof. Dr. Esma KOZAN (Başkan)

   Prof.Dr. Aysun ÇEVİK DEMİRKAN

   Doç.Dr. Fatih Mehmet BİRDANE

   Doç.Dr. Zeki GÜRLER 

   Doç. Dr. Sinan İNCE

   Yrd.Doç.Dr. Cangir UYARLAR

 

Mezuniyet Komisyonu

Prof.Dr. Yavuz Osman BİRDANE (Başkan)

   Prof.Dr. Gülcan AVCI

   Doç.Dr. Murat Sırrı AKOSMAN

   Yrd.Doç.Dr. Ulaş ACARÖZ

   Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk LENGER

 

Birim Kalite Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Esma KOZAN (Başkan)

   Prof.Dr. İsmail BAYRAM

   Prof.Dr. Hatice ÇİÇEK 

   Prof. Dr. Artay YAĞCI

   Prof.Dr. Z. Kadir SARITAŞ 

   Doç.Dr. Zeki GÜRLER

 

Avrupa VeterinerEğitimi Kurumları Birliği (EAEVE) Komisyonu

Doç.Dr. Oktay YILMAZ (Başkan)

   Prof. Dr. Zülfükar Kadir SARITAŞ (Üye)

   Prof. Dr. Esma KÜPELİ KOZAN (Üye)

   Doç. Dr. Fatih Mehmet BİRDANE (Üye)

   Doç.Dr. Korhan ALTUNBAŞ (Üye)

   Doç. Dr. Musa KORKMAZ (Üye)

   Yrd. Doç. Dr. Ulaş ACARÖZ (Üye)

   Araş.Gör. Dr. Dr. Yağmur NilDEMİREL (Üye)

   Araş.Gör. Dr. Eyüp Eren GÜLTEPE (Üye)

 

Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Komisyonu

Doç. Dr. Zeki GÜRLER (Başkan)

   Prof.Dr. Hacı Ahmet ÇELİK

   Doç.Dr. Oktay YILMAZ

   Yrd.Doç.Dr. Recep KARA

   Yrd.Doç.Dr. Cangir UYARLAR

 

Mevlana Değişim Programı Rehberi           :   Doç.Dr. C.Çağrı CINGI

Farabi Temsilcisi                                          :   Yrd.Doç.Dr.Deniz YENİ

Erasmus Plus Değişim Programı Rehberi   :   Araş.Gör. Mahmut Sinan EREZ

Öğretim Elemanı Temsilcisi                          :  Araş.Gör.Dr. İlkay DOĞAN

 

************************************************************************************************************