Veteriner Hekimlik ve Temel Bilimleri Bölümü

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Artay YAĞCI 
Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Gülcan AVCI