Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı

 

2           3

TANITIM                                                                                                                                                   Resim1

 

Afyon KoJpegcatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde Kasım 2013’den beri faaliyet gösteren Teşhis ve Analiz Laboratuvarı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 21 Aralık 2011 tarih ve 28139 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda AKÜ Veteriner Fakültesi Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı ünvanını elde etti.

Laboratuvar aldığı bu ünvan ile Bakteriyoloji, Viroloji, Patoloji, Parazitoloji, Toksikoloji ve Biyokimya alanlarında faaliyet göstermek üzere 19.08.2015 tarih ve TAL-27 izin numarası ile çalışma izni aldı.

Hayvancılık sektörü bakımından büyük bir potansiyele sahip olan ilimiz ve bölgemizde bazı hayvan hastalıklarının mevcudiyeti önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Hastalıklarla mücadelede hızlı ve güvenilir teşhis yapılması, erken tedbir alınması açısından son derece önemlidir. Rutin ve bilimsel çalışmalara hizmet etmek üzere LC-MSMS, ICP-MS, VITEK, RT-PCR, Western Blot ve yarı otomatik ELİSA gibi her biriminde ileri teknolojik cihazlarla donatılmış laboratuvarımız, hastalıkların hızlı ve güvenilir teşhis edilebilmesi bakımından önemli bir altyapıya sahiptir.

Patoloji laboratuvarında, her türlü evcil veya yabani hayvanın nekropsileri ile histopatolojik incelemeleri yapılmaktadır. Kedi-köpek başta olmak üzere tüm pet hayvanların biyopsileri (punch, ince iğne biyopsisi, ince iğne aspirasyonu, kemik iliği kor biyopsisi) değerlendirilmektedir. 

Patoloji Laboratuvarı Numune Gönderme: Analiz ücretleri, gönderme formu, gönderme şekli hakkında bilgi ve hesap numarası içeren form ektedir."

 

Mikrobiyoloji laboratuvarında, gerek nekropsi esnasında gerekse steril koşullarda gönderilen tüm türlerden alınan örneklerden klasik bakteriyel identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testleri (antibiyogram) ile deri kazıntısı ve kıl örneklerinden maya/mantar izolasyon ve identifikasyonu yapılabilmektedir.

LC-MS-MS laboratuvarında, LC-MS/MS tekniğinde yüksek basınçlı sıvı kromatografisinde fizikokimyasal özelliklerine göre ayrılan moleküller kütle dedektörü ile analiz edilmektedir.

ICP-MS laboratuvarında, ICP-MS cihazı yardımı ile katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde, niteliksel, niceliksel ya da yarı-niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan ileri teknoloji ürünü bir analiz tekniği uygulanır.

 

 

YÖNETMELİK ve YÖNERGE

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği

Veteriner Fakültesi Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Yönetimi ve Çalışma Prensipleri Yönergesi

 

LABORATUVAR PERSONELİ

 

Adı – Soyad

Ünvanı

Uzmanlık Dalı

Çalıştığı Laboratuvar Ünitesi

1

Ruhi TÜRKMEN

Araş.Gör.Dr.

Farmakoloji ve Toksikoloji

Sorumlu Yönetici

2

Eyüp Eren GÜLTEPE

Araş.Gör.

 

Sorumlu Yönetici Yardımcısı

3

Erkan KARADAŞ

Prof.Dr.

Patoloji

Patoloji

4

Alper SEVİMLİ

Doç.Dr.

Patoloji

Patoloji

5

Fatih BOZKURT

Yrd.Doç.Dr.

Patoloji

Patoloji / Koordinatör

6

Hikmet KELEŞ

Doç.Dr.

Patoloji

Patoloji

7

Fahriye KAN

Uzm. Biyolog

Biyokimya

Patoloji

8

Yahya KUYUCUOĞLU

Prof.Dr.

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

9

Esra ŞEKER

Doç.Dr.

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

10

Beytullah KENAR

Doç.Dr.

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

11

Selahattin KONAK

Yrd.Doç.Dr.

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

12

Zahide KÖSE

Uzm. Biyolog

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

13

Nalan BAYŞU SÖZBİLİR

Prof.Dr.

Biyokimya

Biyokimya

14

Gülcan AVCI

Doç.Dr.

Biyokimya

Biyokimya

15

Abdurrahman Fatih FİDAN

Doç.Dr.

Biyokimya

Biyokimya

16

İsmail KÜÇÜKKURT

Doç.Dr.

Biyokimya

Biyokimya

17

Damla Arslan ACARÖZ

Araş.Gör.

Biyokimya

Biyokimya

18

Barış DENK

Araş.Gör.

Biyokimya

Biyokimya

19

Hidayet YAVUZ

Prof.Dr.

Farmakoloji ve Toksikoloji

Farmakoloji ve Toksikoloji

20

Yavuz Osman BİRDANE

Prof.Dr.

Farmakoloji ve Toksikoloji

Farmakoloji ve Toksikoloji

21

Sinan İNCE

Doç.Dr.

Farmakoloji ve Toksikoloji

Farmakoloji ve Toksikoloji

22

Hatice ÇİÇEK

Prof.Dr.

Parazitoloji

Parazitoloji

23 Esma KÜPELİ KOZAN Prof.Dr. Parazitoloji Parazitoloji

24

Mustafa KÖSE

Doç.Dr.

Parazitoloji

Parazitoloji

25

Feride KIRCALI SEVİMLİ

Doç.Dr.

Parazitoloji

Parazitoloji

26

Sibel GÜR

Doç.Dr.

Viroloji

Viroloji

27

Mustafa ÇAKMAK

Temizlik Pers.

 

 

 

LABORATUVARDAN RESİMLER