Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı

2           3

TANITIM                                                                                                                                                   Resim1

Afyon KoJpegcatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde Kasım 2013’den beri faaliyet gösteren Teşhis ve Analiz Laboratuvarı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 21 Aralık 2011 tarih ve 28139 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda AKÜ Veteriner Fakültesi Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı ünvanını elde etti.

Laboratuvar aldığı bu ünvan ile Bakteriyoloji, Viroloji, Patoloji, Parazitoloji, Toksikoloji ve Biyokimya alanlarında faaliyet göstermek üzere 19.08.2015 tarih ve TAL-27 izin numarası ile çalışma izni aldı.

Hayvancılık sektörü bakımından büyük bir potansiyele sahip olan ilimiz ve bölgemizde bazı hayvan hastalıklarının mevcudiyeti önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Hastalıklarla mücadelede hızlı ve güvenilir teşhis yapılması, erken tedbir alınması açısından son derece önemlidir. Rutin ve bilimsel çalışmalara hizmet etmek üzere LC-MSMS, ICP-MS, VITEK, RT-PCR, Western Blot ve yarı otomatik ELİSA gibi her biriminde ileri teknolojik cihazlarla donatılmış laboratuvarımız, hastalıkların hızlı ve güvenilir teşhis edilebilmesi bakımından önemli bir altyapıya sahiptir.

Patoloji laboratuvarında, her türlü evcil veya yabani hayvanın nekropsileri ile histopatolojik incelemeleri yapılmaktadır. Kedi-köpek başta olmak üzere tüm pet hayvanların biyopsileri (punch, ince iğne biyopsisi, ince iğne aspirasyonu, kemik iliği kor biyopsisi) değerlendirilmektedir. 

Patoloji Laboratuvarı Numune Gönderme: Analiz ücretleri, gönderme formu, gönderme şekli hakkında bilgi ve hesap numarası içeren form ektedir.”

Mikrobiyoloji laboratuvarında, gerek nekropsi esnasında gerekse steril koşullarda gönderilen tüm türlerden alınan örneklerden klasik bakteriyel identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testleri (antibiyogram) ile deri kazıntısı ve kıl örneklerinden maya/mantar izolasyon ve identifikasyonu yapılabilmektedir.

LC-MS-MS laboratuvarında, LC-MS/MS tekniğinde yüksek basınçlı sıvı kromatografisinde fizikokimyasal özelliklerine göre ayrılan moleküller kütle dedektörü ile analiz edilmektedir.

ICP-MS laboratuvarında, ICP-MS cihazı yardımı ile katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde, niteliksel, niceliksel ya da yarı-niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan ileri teknoloji ürünü bir analiz tekniği uygulanır.

 

 

YÖNETMELİK ve YÖNERGE

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği

Veteriner Fakültesi Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Yönetimi ve Çalışma Prensipleri Yönergesi

LABORATUVAR PERSONELİ

Adı – Soyad Ünvanı Uzmanlık Dalı Çalıştığı Laboratuvar Ünitesi
1 Ruhi TÜRKMEN Araş.Gör.Dr. Farmakoloji ve Toksikoloji Sorumlu Yönetici
2 Eyüp Eren GÜLTEPE Araş.Gör.

Sorumlu Yönetici Yardımcısı
3 Erkan KARADAŞ Prof.Dr. Patoloji Patoloji
4 Alper SEVİMLİ Doç.Dr. Patoloji Patoloji
5 Fatih BOZKURT Yrd.Doç.Dr. Patoloji Patoloji / Koordinatör
6 Hikmet KELEŞ Doç.Dr. Patoloji Patoloji
7 Fahriye KAN Uzm. Biyolog Biyokimya Patoloji
8 Yahya KUYUCUOĞLU Prof.Dr. Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji
9 Esra ŞEKER Doç.Dr. Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji
10 Beytullah KENAR Doç.Dr. Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji
11 Selahattin KONAK Yrd.Doç.Dr. Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji
12 Zahide KÖSE Uzm. Biyolog Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji
13 Nalan BAYŞU SÖZBİLİR Prof.Dr. Biyokimya Biyokimya
14 Gülcan AVCI Doç.Dr. Biyokimya Biyokimya
15 Abdurrahman Fatih FİDAN Doç.Dr. Biyokimya Biyokimya
16 İsmail KÜÇÜKKURT Doç.Dr. Biyokimya Biyokimya
17 Damla Arslan ACARÖZ Araş.Gör. Biyokimya Biyokimya
18 Barış DENK Araş.Gör. Biyokimya Biyokimya
19 Hidayet YAVUZ Prof.Dr. Farmakoloji ve Toksikoloji Farmakoloji ve Toksikoloji
20 Yavuz Osman BİRDANE Prof.Dr. Farmakoloji ve Toksikoloji Farmakoloji ve Toksikoloji
21 Sinan İNCE Doç.Dr. Farmakoloji ve Toksikoloji Farmakoloji ve Toksikoloji
22 Hatice ÇİÇEK Prof.Dr. Parazitoloji Parazitoloji
23 Esma KÜPELİ KOZAN Prof.Dr. Parazitoloji Parazitoloji
24 Mustafa KÖSE Doç.Dr. Parazitoloji Parazitoloji
25 Feride KIRCALI SEVİMLİ Doç.Dr. Parazitoloji Parazitoloji
26 Sibel GÜR Doç.Dr. Viroloji Viroloji
27 Mustafa ÇAKMAK Temizlik Pers.

LABORATUVARDAN RESİMLER