Zootekni Anabilim Dalı

AKADEMİK PERSONEL

Prof.  Dr. Mustafa TEKERLİ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Zehra BOZKURT

Doç.Dr. Emine Hesna KANDIR

Dr. Öğr. Üy. Serdar KOÇAK

Araş.Gör.Dr.Özlem GÜCÜYENER HACAN

Araş.Grv. Dr.Koray ÇELİKELOĞLU