Fare, Rat ve Tavşan Dışındaki Hayvanlar (Çiftlik Hayvanları) ile ilgili Çalışmalarda Etik Kurul Raporu

Fare, Rat ve Tavşan dışındaki hayvanlar (çiftlik hayvanları) ile ilgili yapılacak olan çalışma/araştırma/projelerde Ekik Kurul izni alınabilmesi için, aşağıdaki formların doldurularak önce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne onaylatılması, sonrasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (AKUHADYEK)'na müracat edilmesi gerekmektedir. Bu işlemler sonrasında Uygun görülen çalışmalara Etik Kurul Onayı verilebilecektir.

Faaliyet Raporu Proje Bazlı İzin Formu

Faaliyet Raporu