Tebrik

Fakültemiz Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Şebnem PAMUK ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mustafa KABU doçentlik ünvanlarını almışlardır. Yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Dekanlık