Ders Telafi Dilekçesi                                                                   Araştırma Görevlisi Kadro Talep Formları

Görevlendirme Talep Formu                                                     Öğretim Üyesi Kadro Talep Formları

Not İlan Değişiklik Formu                                                         Otomasyon Sistemi Tekrar Açma Talep Formu

Yıllık İzin Formu                                                                          Hatalı Sınav Değerlendirme/Sistem Açma Talep Formu

Yurt Dışı Yıllık İzin Formu *Yeni

Hastalık İzin Formu  

Vekaletli İzin Formu

Ders Yükü Bildirim Formu

Faaliyet Raporu (Arş.Grv)

Faaliyet Raporu (Dr. Öğr. Üyesi)

Ayrıntılı Puan Tablosu

Aile Durumu Bildirim Formu