TANITIM

Cerrahi Anabilim Dalı Hayvan hastanesinde yerleşmiş vaziyettedir. Küçük ve büyükbaş hayvan klinik hizmetleri ayrı binalarda verilmektedir. Anabilim dalımızda 2 Profesör, 2 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Arş. Görv. görev yapmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmekte olan yüksek lisans programı mevcuttur.

Birimimizde genel ve özel cerrahi, ortopedi, radyoloji ve anesteziyoloji dersleri ile çok sayıda seçmeli dersler anabilim öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Teorik ve klinik uygulamalar hastane bünyesinde yürütülmekte olup öğrenciler 3. sınıftan itibaren hasta hayvanlara temel yaklaşım, tedavi yöntemlerini görmekte ve ileri sınıflarda ayrıntılı tanı, sağaltım ile koruma ve korunma ilkelerini kazanmaktadırlar. Yoğun klinik uygulamaları ve intörn derslerinden sonra veteriner cerrahi alanında gerekli donanıma sahip olarak hayata atılacak öğrencilerimizin hem yerel hem de küresel rekabete hazır, ülke çıkarlarını ön planda tutan, çağdaş, insan haklarına saygılı, adil ve her koşulda soğukkanlılığını koruyacak birer veteriner hekim olarak mezun olmaları misyonumuzun yapı taşlarıdır.

Anabilim dalımızda öğrencilerin mümkün olduğu kadar çok sayıda olgu görmesi teşvik edilmekte ayrıca bilimsel proje hazırlamaları veya akademik projelerde görev almaları desteklenmektedir. Uluslararası kongrelere katılım ve Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile bilgi paylaşımı anabilim dalımız tarafından olumlu karşılanmaktadır.

DERS KAYNAKLARI

AKADEMİK PERSONEL

Prof.Dr. Zülfükar Kadir SARITAŞ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. İbrahim DEMİRKAN

Doç.Dr. Kamuran PAMUK

Doç.Dr. Musa KORKMAZ (Dekan Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi M. Volkan YAPRAKCI

Araş. Gör. Fatma GÖRÜCÜ