TANITIM

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında akademik personel olarak; iki Profesör, dört Doçent, bir Dr. Öğr. Üyesi, bir Öğretim Görevlisi  ve bir Araş. Görevlisi bulunmaktadır. İç Hastalıkları Kliniğinde çiftlik hayvanları, kedi, köpek ve egzotik hayvanların muayene ve tedavileri yapılmakta ve koruyucu hekimlik hizmetleri verilmektedir.

İç Hastalıkları anabilim dalı bünyesinde serum biyokimya analizi, tam kan sayımı, idrar analizi, kan gazları analizi, abdominal ultrasonografi, ekokardiyografi, gastrointestinal sistem endoskopisi uygulamaları rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından bugüne kadar, ülkesel bazda, çok sayıda meslek içi eğitim, kongre ve çalıştay vb bilimsel faaliyet düzenlenmiştir. Anabilim dalımız öğretim üyelerinin uluslararası ilişkileri istenen düzeydedir. Anabilim Dalımızda lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri de devam etmekte olup,  şu anda 38 yüksek lisans ve altı doktora öğrencisi eğitim görmektedir. Bugüne kadar ise anabilim dalımızdan altı doktora ve 22 yüksek lisans öğrencimiz mezun olmuştur. İç Hastalıkları Anabilim dalı, ülke ve dünya şartlarına uygun altyapı olanakları ile il, bölge ve ülke hayvancılık sektörüne hizmet etmektedir.

AKADEMİK PERSONEL

Prof.Dr. Turan CİVELEK (Dekan V. / AD Başkanı)

Prof.Dr. Fatih Mehmet BİRDANE 

Doç.Dr. Abuzer ACAR  

Doç.Dr. Bülent ELİTOK

Doç.Dr. Cenker Çağrı CINGI (Vet. Sağlık Araş. Uyg. Merkezi Müdür Yrd./Başhekim Yrd.)

Doç.Dr. Mustafa KABU 

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Fatih BAŞER (Eğitim-Araş. Uyg. Çiftliği Müdürü)

Öğr.Gör. Cihat TUNÇ

Araş. Gör. Doğan Can HANEY