TANITIM

Patoloji Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi ana binasının ikinci katında bulunan bir patoloji araştırma laboratuarı ve ana binanın solunda, arka kapı ile deney hayvanları ünitesinin arasında yer alan nekropsi binası ile, verilen imkanlar çerçevesinde, anabilim dalı hizmetlerini  sürdürmeye çalışmaktadır. Anabilim Dalımızda gerçekleştirilen hizmetlerde öncelikli olarak öğrenci eğitimi ön planda tutulmaktadır. Laboratuarımızda histopatolojik araştırmaların yanı sıra, immunohistokimya, immunositoloji ile sitolojik düzeyde akademik araştırmalar da yapılmaktadır. Nekropsi binamızda büyük baş ve küçük baş hayvan nekropsi salonu ile kanatlı hayvan nekropsi salonu ve soğuk hava deposu mevcuttur. Anabilim dalımız akademik kadrosunda halen; 1 profesör, 2 doçent ve  1  yardımcı doçent  görev yapmaktadır. Anabilim dalımızda iki öğrenci doktora eğitimlerini ve bir öğrenci yüksek lisans eğitimini  tamamlayarak mezun olmuşlardır. Halen dört  öğrenciye Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir.  Akademik personelimiz, gerek fakültede diğer anabilim dalları tarafından yürütülen, gerekse de anabilim dalımız tarafından yürütülen araştırma projelerini yürütmekte ve görev almaktadırlar. Anabilim Dalımız öğretim üyelerince, evcil ve yaban hayvan patolojisini ilgilendiren tüm konularda lisans ve lisansüstü seviyelerde teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Fakültemiz lisans öğrencilerine anabilim dalımız tarafından: 5. yarıyılda Patoloji I; 6. yarıyılda Patoloji 2; 7. yarıyılda Nekropsi dersleri verilmektedir. Bu derslerin yanı sıra, alan dışı seçmeli dersler de verilmektedir. Teorik dersler, fakülte ana binasının giriş katında görsel cihazlar kullanılarak öğretim üyelerince öğrencilere aktarılmaktadır. Uygulama dersleri ise ana binanın 1. katında bulunan öğrenci mikroskop laboratuarında öğretim üyeleri eşliğinde birebir gerçekleştirilmektedir. Fakültemizde 9.yarıyıl intörn eğitimi kapsamında İntörn Patoloji dersi; 10 yarıyıl intörn eğitimi kapsamında ise, Çiftlik Hayvanları Hekimliği ve Yetiştiriciliği, Pet Hayvanları Hekimliği ve Yetiştiriciliği ile Kanatlı Hayvan Hekimliği ve Yetiştiriciliği alanlarında uygulamalı dersler verilmektedir.

DERS KAYNAKLARI

AKADEMİK PERSONEL

Prof. Dr. Alper SEVİMLİ 

Prof. Dr. Hikmet KELEŞ (Anabiim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih BOZKURT 

Arş. Grv. Belma DAYI