TANITIM

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı erkek ve dişi hayvanlarda, reprodüktif anatomi, fizyoloji, endokrinoloji, reprodüksiyon, yardımcı üreme teknikleri, fertilite, infertilite ve sterilite konuları üzerine çalışmalar yapan bir anabilim dalıdır.

Anabilim Dalımız reprodüksiyon, androloji ve suni tohumlama alanlarında bölge ve ülke sorunlarını bilen ve çözüm noktasında bilimsel çalışmalar yürüten bir bölümdür. Anabilim dalımız laboratuvarında özellikle evcil hayvanların androlojik muayenesi ve değerlendirilmesi, sperma alınması ve spermatolojik özelliklerin saptanması, spermanın dondurulması ve saklanması, suni tohumlama uygulamalarının yapılabilmesi için gerekli araç-gereç olanakları mevcuttur.

Derslerle, öğrencilere; farklı türlerde erkek hayvanlardan spermanın alınması, dondurulması, suni tohumlama pratikleri biyoteknolojik yöntemler ile androlojik muayene sistematiği, erkek ve dişi hayvana ait fertilite problemlerine yaklaşım ve uygulama becerisi kazandırılmaktadır.

AKADEMİK PERSONEL

Doç.Dr. Deniz YENİ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Mustafa GÜNDOĞAN 

Doç.Dr. Fatih AVDATEK