TANITIM

Anabilim Dalı’nca 1. Sınıf öğrencilerine Veteriner Hekim Tarihi ve Deontoloji, Medikal Fizik, 2. sınıf öğrencilerine 1. yarıyıl Fizyoloji I ve 2.yarıyıl Fizyoloji II ve 5. Sınıf öğrencilerine Mesleki Etik ve Mevzuat dersleri ile Seçmeli dersler (Ekoloji, Hayvan Davranışları, Spor Atlarının Egzersiz Fizyolojisi ve  Rumen Fizyolojisi) verilmektedir. Halen 5 Doktora, 4 Yüksek Lisans öğrencisinin eğitim gördüğü Anabilim Dalımızda, 2 Profesör, 1 Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

AKADEMİK PERSONEL

Prof.Dr. Recep ASLAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Abdullah ERYAVUZ