TANITIM

Çiftlik hayvanlarının beslenmesi, beslenme ve metabolizma hastalıklarını, hayvan beslemede kullanılan yem ve yem maddelerini inceleyen, beslenmeyle ilgili sorunlara karşı bilimsel yöntemlerle çözümler sunan bir bilim dalı olan Anabilim Dalımız;

Eylül-1997 tarihinden günümüze kadar hizmet vermektedir. Anabilim Dalımız’da 1 profesör, 2 doçent, 1 Dr. öğr. Üyesi ve 1 Dr. Araştırma Görevlisi ile 1 adet tam zamanlı doktora öğrencisi (Yabancı uyruklu) ile görev yapmaktadır. Lisans derslerinin yanı sıra tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile Doktora programları kapsamında derslerin verildiği Anabilim Dalımızdan günümüze kadar  3 doktora öğrencisi, 10  yüksek lisans ( 2 tanesi tezsiz) öğrencisi mezun olmuştur. Halihazırda 5 doktora öğrencisi ve 15’in üzerinde yüksek lisans öğrencisi öğrenimine devam etmektedir.

DERS KAYNAKLARI

 

AKADEMİK PERSONEL 

Prof.Dr. İsmail BAYRAM (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. İ.Sadi CETİNGÜL

Dr. Öğr. Üyesi Cangir UYARLAR

Araş.Gör. Dr. Eyüp Eren GÜLTEPE