TANITIM

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, evcil hayvanlarda dişi üreme organlarının fizyolojisinin ve ilgili hastalıkların (jinekolojik hastalıklar, jinekolojik onkoloji) bilimsel araştırmalarının, teşhis ve tedavilerininyapıldığı, ayrıca meme sağlığı ve hastalıkları konularının da akademik düzeyde araştırıldığı bilim alanını içermektedir.

Anabilim Dalı bünyesinde egzotik ve pet hayvanları ile küçükbaş (koyun ve keçi) ve büyükbaş (sığır ve at) çiftlik hayvanları muayene salonları, görüntüleme ünitesi, operasyon odaları, hospitalizasyon ünitesi yer almaktadır. Anabilim Dalımızınakademik kadrosunda, halenbir Profesör Doktor, dört Doçent Doktor ve bir adet Araştırma Görevlisi Doktorgörev yapmaktadır.

Anabilim Dalımız bünyesinde bilimsel araştırmalar ve lisans eğitimi ile birlikte Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini içeren lisans üstü eğitimleri de yürütülmektedir. Çiftlik (at, sığır, koyun, keçi) ve pet (kedi, köpek) hayvanlarında klinik uygulamalara yönelik eğitim verilmektedir. Bu amaçla, genital organların muayeneleri yanında infertilite ve gebelik ile ilgili sorunların tanısı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. Genital organlarla ilgili operasyonlar ve postoperatif takipleri yapılmaktadır. İlave olarak meme ve sütün muayenesi, mastitis tanı ve tedavisi ile meme operasyonları da klinik faaliyetleri içinde yer almaktadır.

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında tüm bu klinik hizmetlerle birlikte Veteriner Hekim adaylarına evcil hayvanlarda üreme fizyolojisi ve endokrinolojisi, gebelik fizyolojisi ve tanısı, normal doğum ve doğuma yardım, senkronizasyonu protokolleri, embriyo transferi, in-vitro fertilizasyon ve maturasyon, reproduktif biyoteknoloji ve yöntemleri, puerperal dönem ve sorunları, infertilite ve sterilite, jinekoljik operasyonlar, meme sağlığı ve hastalıkları, sağım ve hijyeni, mastitis kontrol programları gibi konular teorik ve pratik dersler halinde verilmektedir.

Veteriner Fakültesi öğrencileri, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı ile ilk kez dördüncü sınıfın güz döneminde, ‘Doğum ve Jinekoloji I’ dersi adı altında tanışmaktadırlar. Haftada 2 saat teorik ve 2 saat klinik uygulama dersi olacak şekilde aldıkları eğitim, bahar döneminde de‘Doğum ve Jinekoloji II’ dersi adı altında, haftada 2 saat teorik ve 2 saat klinik uygulama dersleri ile devam etmektedir. Bununla birlikte,güz ve bahar dönemlerinde, ‘Meme Sağlığı ve Hastalıkları’, ‘Reprodüktif Kontrol Programları’, ‘Mastitis Kontrol Programları’ ve ‘Doğum ve Jinekolojide Ultrasonografinin Kullanımı’ adlı seçmeli dersleri haftada 1 saat olacak şekilde tercih ederek eğitimlerini sürdürmektedirler. İntörn öğrenci oldukları beşinci sınıfın hem güz hem de bahar dönemlerinde yoğun biçimde uygulama ağırlıklı bir program içeren ‘İntörn Doğum ve Jinekoloji’ve’İntörnÇiftlik’ derslerini tamamlayarakmezun olmaya hak kazanmaktadırlar.

Anabilim Dalımızda eğitim alan yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize ise lisans eğitimlerinde elde ettikleri kazanımlara ek olarak, evcil hayvanlarda üremenin denetlenmesi, fertilite, infertilite, gebelik, doğum, jinekolojik operasyonlar, meme sağlığı ve hastalıkları, reprodüktif sürü sağlığı ve mastitis kontrol programları ile biyoteknoloji konularında akademik düzeyde teorik ve pratik yönden becerilerini artıracakları dersler okutulmaktadır.

AKADEMİK PERSONEL

Prof.Dr. Mehmet UÇAR  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Hacı Ahmet ÇELİK 

Doç.Dr. Erhan ÖZENÇ 

Doç.Dr. Duygu BAKİ ACAR 

Doç.Dr. Oktay YILMAZ  (Veteriner Sağlık Araş. Uyg. Merkezi Müdürü/Başhekim)

Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Kürşad BİRDANE

Araş. Gör. Ece TUNÇ