Vizyon-Misyon

VİZYONUMUZ

Ülkemizin ve Dünya’nın değişen koşullarına uyum sağlayabilecek, ileri uzmanlaşmaya yönelerek, ömür boyu öğrenmeye açık, kalite bakımından dünya standartlarına uygunluğu kabul gören,  ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapan, hizmet alan paydaşlarının memnuniyetini en yüksek seviyede tutan bir fakülte olmaktır.

MİSYONUMUZ

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,  çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde edindiği bilgi ve deneyimleri insanlığın hizmetine sunan, sağlam kültürel ve ahlaki yapıya sahip, mesleki bilgi ve becerilerinin yanında yüksek insani vasıflarıyla örnek gösterilebilecek veteriner hekimler yetiştirmek, evrensel etik ilkelere bağlı kalarak ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası platformlarda sunmak, teşhis, analiz, poliklinik hizmetleri ile paydaşlarının memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.