VİZYONUMUZ

Değişen ve gelişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilen, ileri uzmanlaşmaya yönelmiş, ömür boyu öğrenmeye açık, üst düzey standartları yakalamış ve kaliteli hizmet üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli işlere imza atan ve çalışma yapan, paydaş ilişkilerini önemseyen, üniversite-sanayi işbirliğini sağlamış ve en yüksek seviyede devam ettiren, lisans ve lisansüstü eğitimde öncü ve yüksek kaliteye haiz, iline, bölgesine, ülkesine ve dünyaya tam entegre bir fakülte olmak ana vizyonumuzdur.

 

MİSYONUMUZ

Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve Milli ve Manevi değerlerine bağlı, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde edindiği bilgi ve deneyimi insanlığın hizmetine sunan, sağlam kültürel ve ahlaki yapıya sahip, mesleki bilgi ve becerilerinin yanında yüksek insani vasıflarıyla örnek gösterilebilecek niteliklere haiz Veteriner Hekimler yetiştirmek ve etik ilkelere bağlı kalarak ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli bilimsel çalışmalar yapmak, nitelikli bilgi üretmek, elde edilen araştırma sonuçlarını bilimsel platformlarda paylaşmak, her düzeyde yüksek kalitede eğitim vermek, teşhis, analiz, hastane ve üretim faaliyet ve hizmetleri ile öncü olmak, bu hizmetleri yüksek standartlarda sunmak, paydaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmak fakültemizin başlıca misyonudur.

 

HEDEFLERİMİZ

Hedef 1. Fakültemizin Avrupa Veteriner Eğitimi Kurumları Birliği- EAEVE tarafından en geç 2023’e kadar akreditasyonunun onaylanması noktasında çalışma yürütmek.

Hedef 2. Her öğretim üyesinin ulusal ve uluslararası hakemli dergide yılda en az birer yayın yapmasını teşvik etmek

Hedef 3. Her yıl, tüm dersler için dönem sonunda başarı durumlarının değerlendirilmesi ve bu doğrultuda başarının ve kalitenin artırılması için yeni kriterlerin belirlenmesi.

Hedef 4. Sektörler ile işbirliğinin artırılması için öğretim elemanlarının Üniversitemizde bünyesinde kurulmuş olan TEKNO-PARK’taki Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanarak, bölge ekonomisinin kalkınması, bölgesel sanayinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası rekabet edebilecek hale getirilmesini sağlamak.

Hedef 5. Fakültemiz Web sayfasında, her anabilim dalına ait dersler için açık ders malzemesi veri tabanını oluşturmak, web sitemizin güncel tutulmasını sağlamak.

Hedef 6. Fakültemiz alt yapısını güçlendirmek. Bu amaçla Hayvan Hastanemizin revizyonu ile birlikte gelecek 50 yıla hitap edebilecek nitelikte yeni bir hastane ve ek bina projesi geliştirmek, yatırım bütçesinde yer almasını sağlamak.

Hedef 7. Afyonkarahisar’da üretilen hayvansal gıda ürünleri ile ilgili olarak mevcut standartların sayısını (AKÜ Store)  artırmak, kaliteyi iyileştirmek ve yeni ürünler geliştirmek.

Hedef 8. Mezunlar ile bir “takip sistemi” oluşturarak güncel karşılıklı bilgi paylaşımını etkin hale getirmek.

Hedef 9. Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan üniversite ve çeşitli kurumlarda LLP / ERASMUS programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminden yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayısının artırılması.

Hedef 10. Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje üretimini teşvik etmek.

12 Kasım 2015, Perşembe 2361 kez görüntülendi