VİZYONUMUZ

Değişen ve gelişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilen, ileri uzmanlaşmaya yönelmiş, ömür boyu öğrenmeye açık, üst düzey standartları yakalamış ve kaliteli hizmet üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli işlere imza atan ve çalışma yapan, paydaş ilişkilerini önemseyen, üniversite-sanayi işbirliğini sağlamış ve en yüksek seviyede devam ettiren, lisans ve lisansüstü eğitimde öncü ve yüksek kaliteye haiz, iline, bölgesine, ülkesine ve dünyaya tam entegre bir fakülte olmak ana vizyonumuzdur.

MİSYONUMUZ

Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve Milli ve Manevi değerlerine bağlı, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde edindiği bilgi ve deneyimi insanlığın hizmetine sunan, sağlam kültürel ve ahlaki yapıya sahip, mesleki bilgi ve becerilerinin yanında yüksek insani vasıflarıyla örnek gösterilebilecek niteliklere haiz Veteriner Hekimler yetiştirmek ve etik ilkelere bağlı kalarak ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli bilimsel çalışmalar yapmak, nitelikli bilgi üretmek, elde edilen araştırma sonuçlarını bilimsel platformlarda paylaşmak, her düzeyde yüksek kalitede eğitim vermek, teşhis, analiz, hastane ve üretim faaliyet ve hizmetleri ile öncü olmak, bu hizmetleri yüksek standartlarda sunmak, paydaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmak fakültemizin başlıca misyonudur.

12 Kasım 2015, Perşembe 821 kez görüntülendi