TANITIM

Anabilim Dalında 2 Profesör ve 2 Doçent olmak üzere 4 öğretim üyesi  ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Parazitoloji Anabilim Dalında Lisans düzeyinde Protozooloji,Arthropodoloji, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji dersleri mecburi, Arı Hastalıkları, ParaziterZoonozlar, Paraziter Tanı Yöntemleri,Paraziter Hastalıklarla Mücadele Yöntemleri ve Klinik Parazitoloji dersleri seçmeli olarak okutulmaktadır. Bu derslerde evcil memeli hayvan, kanatlı, arı, laboratuar hayvanı ile su ürünlerinin helmint, protozoonenfeksiyonları ve artropodenfestasyonlarının klinik – laboratuar tanısı, yaşam siklusu, sınıflandırması ve tedavisi ile ilgili bilgiler verilmekte ayrıca, uygulamaları yaptırılmaktadır.2008 yılı itibariyle aktif doktora öğrenci sayımız 1, tezli yüksek lisans öğrenci sayımız 5 olmak üzere Anabilim Dalımızda lisansüstü düzeyde 6 öğrenci öğrenim görmektedir. Anabilim Dalı laboratuarında rutin tanının yanı sıra araştırma faaliyetleri de yürütülmektedir.

DERS KAYNAKLARI

AKADEMİK PERSONEL

Prof.Dr. Hatice ÇİÇEK (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Esma KÜPELİ KOZAN 

Doç.Dr. Mustafa KÖSE 

Doç.Dr. Feride KIRCALI SEVİMLİ 

Arş. Gör. Mahmut Sinan EREZ

Arş. Gör. Ahmet GÖKSU