Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Lisans, Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerin hayvansal gıdaların güvenli olarak üretimi, muhafazası, tüketilmesi, üretim teknolojileri yasal düzenlemeler ile ilgili bilgilerin verilmesinin yanısıra öğrencilerin güncel gelişmeleri izlemeleri, Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında bilimsel proje planlamaları ve yapılan araştırmalara katılmaları sağlanır. Verilen Dersler;, teorik dersler ile birlikte pratik uygulamaları da kapsamaktadır. Pratik uygulamalar, gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyon uygulamaları, gıda mikrobiyolojisi, gıda kimyası ve gıda katkıları analizleri vs. konusunda laboratuvar uygulamaları, mezbaha ve et entegre tesislerinde ve süt işletmelerinde yapılacak uygulamaları içermektedir. Uygulamalar öncesi, teorik bilgilerin tazelenmesi için uygulamalar süreklidir.

Güçlü akademik kadronun yaynında, laboratuvar, süt ve süt ürünleri ünitesi ile cihaz ve ekipman olarak güçlü bir donanımı bulunan Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nda eğitim alan öğrencilerimiz hem teorik hem uygulama  açıdan oldukça donanımlı bir şekilde mezun olmaktadırlar.

DERS KAYNAKLARI

 

AKADEMİK PERSONEL

Doç.Dr. Zeki GÜRLER (Dekan Yrd. / Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Şebnem PAMUK 

Doç. Dr. Recep KARA

Dr. Öğr. Üyesi Ulaş ACARÖZ

Arş.Gör.Dr. Yağmur Nil DEMİREL

Öğr. Grv. Ali SOYLU