TANITIM

Anabilim dalımızda 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 5 öğretim elemanı bulunmaktadır. Lisans eğitimi çerçevesinde 1. sınıf öğrencilerine bahar döneminde teorik olarak Medikal Botanik dersi, 3. sınıf öğrencilerine teorik ve uygulamalı olarak güz ve bahar döneminde sırasıyla Farmakoloji I ve Farmakoloji II dersleri, 4. sınıf öğrencilerine teorik ve uygulamalı olarak güz döneminde Toksikoloji dersi ve 5. sınıf öğrencilerine ise İntörn Farmakoloji ve Toksikoloji dersi verilmektedir. Ayrıca seçmeli ders olarak Anabilim dalımızda güz döneminde Biyolojik ve Kimyasal Silahlar ile Kafes Kuşlarında İlaç Kullanımı dersleri, bahar döneminde ise Gıdalarda İlaç Kalıntıları ve Klinik Farmakoloji dersleri öğrencilere verilmektedir.

Medikal Botanik dersinde, medikal amaçlı kullanılan bitkilerin önemli özellikleri ve isimlendirilmeleri ile ilgili temel bilgiler verilmektedir.

Farmakoloji derslerinde ilaçların kaynakları, şekilleri, uygulama yolları, uygulanan ilacın vücuttaki seyri, etki şekilleri, hastalıklara karşı kullanılacak ilaçlar ve reçete yazımı konusunda teorik ve uygulamalı olarak detaylı bilgiler verilmektedir.

Toksikoloji derslerinde zehirlerin kaynakları, vücuda giriş yolları, zehirlenme sonucunda uygulanabilecek tedavi seçenekleri, zehirlerin analizleri konusunda teorik ve uygulamalı olarak kapsamlı bilgiler verilmektedir.

Sonuç olarak anabilim dalımız derslerinde; insanların ve hayvanların günlük yaşamlarında sürekli olarak maruz kaldıkları ilaç ve zehir konusunda öğrencilerimize güncel bilgiler ışığında dersler verilecek, öğrencilerimiz hastalık ve zehirlenme durumlarında yapılabilecek tedavi seçenekleri hususunda bilgi sahibi olacaklardır.

AKADEMİK PERSONEL

Prof.Dr. Yavuz Osman BİRDANE (Anabilim Dalı Başkanı / Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Hidayet YAVUZ

Doç.Dr. Sinan İNCE (Deney Hayvanları Araş. Uyg. Merkez Müdürü)

Dr.Öğr. Üyesi Ruhi TÜRKMEN

Arş.Grv. Orkun ATİK