A.İ.T.T. ve TÜRK DİLİ Dersleri Hakkında

Uzaktan Eğitim Olarak Verilen Zorunlu Ortak Dersler Olan A.İ.T.T. Dersi ve Türk Dili Dersleri için;

http://ueders.aku.edu.tr     Adresine,

Kullanıcı Adı: Öğrenci Numarası

Şifre: TC Kimlik Numarasının İlk 5 Hanesi

olacak şekilde giriş yapılması gerekmektedir.