EAEVE Bilgilendirme Toplantısı

Fakültemiz EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitimi Kurumları Birliği) bilgilendirme toplantısı; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erkan KARADAŞ’ın moderatörlüğünde, Komisyonu başkanı Doç. Dr. Oktay YILMAZ tarafından 20.10.2017 Cuma günü saat 10:00'da Veteriner Fakültesi Konferans Salonunda Akademik personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantıda komisyon çalışmaları ile Fakültemiz EAEVE sürecinde şimdiye kadar yapılanlar ile denetimlerdeki eksiklikler ve bundan sonra yapılması gerekenler hakkında bilgi verilmiştir. Bilgilendirme sunumunu soru ve cevaplar takip etmiştir. Son olarak EAEVE heyetinin ziyaret günü olan 19-23 Kasım 2018 tarihi için tüm fakülte personelinin birlikte çalışarak, bu süreci layıkıyla başaracağı temennisi ile toplantı sona ermiştir.