Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Fakültemiz, Afyon Kocatepe Üniversitesinin kuruluşunu izleyen süreçle birlikte 1995’de kurulmuş, genç ve dinamik bir fakültedir. Fakültemiz 1997 yılında öğrenci almaya başlamış ve günümüze kadar 600'ün üzerinde Veteriner Hekim yetiştirmiştir. Fakültemiz 400’ü aşan öğrencisi ve 100’e yaklaşan genç nitelikli öğretim elemanı kadrosuna sahip olmasıyla eş zamanda kurulan fakülteler arasında önemli bir yere sahiptir.

Türk milletine bağımsızlık ve Cumhuriyete giden yolu açan Büyük Taarruzun başladığı topraklarda bulunan fakültemiz, bir yandan milli değerlerle tarihimize bağlı, öte yandan bilim, ahlak ve sanatın evrensel değerlerine sahip, Türkiye’nin bilim ve düşünce hayatının gelişip zenginleşmesinde önemli roller üstlenecek ve onu evrensel boyutlara taşıyacak nitelikli Veteriner Hekimler yetiştirmek amacındadır ve bu potansiyele de sahiptir.

Fakültemiz bu misyonla, günümüz modern teknolojisini de kullanarak teorik olarak güçlü ve pratik olarak en üst seviyede donanıma sahip geleceğin Veteriner Hekimlerini yetiştirmeyi ilke edinmiş ve her geçen gün daha iyi noktalara gelme çabasındadır.

Fakültemizi oluşturan bölümlerin programları Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ile uyumlu hale getirilmiş olup LLP / ERASMUS  programları çerçevesinde aranan nitelikleri taşıyan öğrencilerimiz, Avrupa Birliği Ülkelerinde bulunan üniversite ve çeşitli kurumlarda bir veya iki yarıyıl ücretsiz olarak öğretim görme ve staj yapma imkanına sahiptirler.

Veteriner Hekimliğe adım attığınız hayatınızın bu yeni döneminde başarılar diler, sizleri sevgiyle kucaklarım.

 

                                                                                                                                                               Prof. Dr.Abdullah ERYAVUZ

                                                                                                                                                               Dekan