Dekanın Mesajı

Fakültemiz, 1995’de kurulmuş, 1997 yılında öğrenci almaya başlamış ve günümüze kadar 837 mezun vererek Veteriner Hekim yetiştirmiştir. 516 öğrencisi ve 86 nitelikli öğretim elemanı kadrosuyla diğer Veteriner Fakülteleri arasında önemli bir yere sahiptir.

Bir eğitim-öğretim kurumu olarak Fakültemiz; hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve hakları ile hayvansal ürünlerin sağlıklı ve güvenli üretimine yönelik eğitim-öğretim, araştırma ve hizmetin en iyi şekilde sağlanmasını temel gaye edinmiştir. Ulusal ve uluslar arası deneyime sahip öğretim üyeleri; Veteriner Hekimlik ve Temel Bilimler, Zootekni ve Hayvan Besleme, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimler ve Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümleri olmak üzere toplam 5 bölümde bilimin ön planda tutulduğu lisans öğretim programını yürütmektedir. Fakültemiz, veteriner hekimliğin sürekli gelişen ve genişleyen sahasıyla ilgilenen öğrencilere değerli fırsatlar sunmakta ve alanında deneyime sahip öğretim üyelerimizle birlikte çalışma fırsatına kavuşmalarını sağlamaktadır. Bölümlerimizde yürütülen programların Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ile uyumlu olması nedeniyle öğrencilerimiz, Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan üniversite ve çeşitli kurumlarda LLP / ERASMUS  programları çerçevesinde bir veya iki yarıyıl ücretsiz olarak öğrenim görme ve staj yapma imkânına sahiptirler. Ahmet Necdet Sezer yerleşkesi içinde bulunan Fakültemiz, öğrencilerimize yerleşke içerisinde bulunan diğer birimlerden de faydalanabilecekleri imkânlar sunmaktadır. Öğrencilerimize, Fakültemizde yürütülen hayvan sağlığının geliştirilmesinde karşılaşılan sorunların tespiti ve tedavilerindeki başarı düzeyi ile hayvan hastalıklarının temel mekanizmalarının anlaşılmasına katkı sağlanması, çiftlikten çatala güvenli hayvansal gıda üretiminin geliştirilmesindeki yolların belirlenmesine yönelik araştırmalara katılabilme ve alanında deneyimli öğretim üyelerimizle birlikte çalışabilme fırsatı verilmektedir.

Ulusal hayvancılık sektörü bakımından önemli merkezlerden biri olan Afyonkarahisar ilinde kurulu Fakültemiz, kliniklerine gelen hayvan türü, sayısı ve hastalık çeşitliliği ile hem lisans hem de lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimize önemli bir pratik yapma zenginliği sağlamaktadır.

Bütün alt yapı ve eğitim-öğretim programıyla Fakültemiz; yaşam boyu öğrenim bilincini özümsemiş, en güncel bilgi ve yeteneklerle donatılmış, mesleki etik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, araştıran, koruyucu hekimlik formasyonu kazanmış, bilgi ve deneyimlerini hiçbir koşul gözetmeksizin insanlığın hizmetine sunan, hayvan hakları ve refahını ön planda tutan, çevre bilinci gelişmiş, ülke menfaatlerini koruyan ve yücelten, çevresinde mesleki bilgi ve becerilerinin yanında yüksek insani vasıflarıyla örnek gösterilebilecek Veteriner Hekimler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Fakültemizin web sayfasını ziyaret ederek; öğretim üyelerimiz, ders müfredatlarımız, araştırmalar, tesisler, kabul şartları, lisansüstü programları ve mevcut öğretim programları hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Eğitim Öğretim hayatınızda başarılar diler, sizleri sevgiyle kucaklarım.

Prof. Dr. Erkan KARADAŞ

Dekan V.